Dom Kultury

Koncepcja przebudowy Domu Kultury w Łodzi.
Pokazujemy zestawienie projektu ze zdjęciem stanu rzeczywistego.