Zapraszamy do naszego biura w oddzielnym budynku, zlokalizowanego poza centrum miasta z wygodnym parkingiem.

Realizacje

Budynek inwentarski

Budynek przeznaczony jest do hodowli kurcząt w gospodarstwie rolnym w ramach projektowanego budynku inwentarskiego. Kurnik o obsadzie 168 DJP na ściółce ze słomy w budynku zamkniętym, w systemie bezkorytarzowym.

Budynek jest niski, parterowy, o jednej kondygnacji nadziemnej.