Zapraszamy do naszego biura w oddzielnym budynku, zlokalizowanego poza centrum miasta z wygodnym parkingiem. Lubimy pracować online.

Projekty zjazdów, wjazdów

Projektujemy indywidualne projekty zjazdów, wjazdów z dróg powiatowych i gminnych na działki inwestora. Załatwiamy formalności u zarządcy drogi.

Aktualnie w Starostwie powiatowym w Białymstoku nie mam możliwości oddania budynku do użytkowania bez pozwolenia na budowę wjazdu indywidualnego.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług. Wszyscy nowi klienci,  na hasło INTERNET otrzymają rabat 5% od ustalonej ceny