Zapraszamy do naszego biura w oddzielnym budynku, zlokalizowanego poza centrum miasta z wygodnym parkingiem.

Oferta

Adaptacja gotowych projektów


Adaptacja gotowych projektów

Adaptacja to kolejny etap po zakupie projektu typowego, który musi być spełniony w procesie ubiegania się o pozwolenie na budowę. Ponieważ projekt gotowy jest uniwersalny, należy go przystosować do warunków panujących na naszej działce. Na etapie adaptacji można także wprowadzać zmiany do projektu, dzięki którym dostosujemy projekt do naszych potrzeb. Aby otrzymać pozwolenie na budowę, zakupiony projekt typowy należy także dostosować do wymogów prawa budowlanego, a adaptację może przeprowadzić tylko architekt uprawniony, który bierze na siebie odpowiedzialność za taki projekt.

Adaptacja projektu polega zatem na potwierdzeniu możliwości zrealizowania zakupionego projektu typowego na konkretnej, wybranej przez nas działce i dostosowaniu go do warunków lokalnych i indywidualnych wymagań.

Tak więc oferujemy również usługę adaptacji zakupionych u Nas projektów na terenie miasta Białystok, powiatu białostockiego, jak również korespondencyjnie. Czyli w imieniu klienta opracowujemy projekt zagospodarowania działki oraz przygotowujemy kompletną dokumentację do pozwolenia na budowę na podstawie projektów gotowych. Dzięki naszym usługom klienci bezstresowo i terminowo otrzymują decyzję o pozwolenie na budowę. Zapraszamy również do korzystania z naszych usług dotyczących projektów indywidualnych wszelkich budynków.

W czasie naszej działalności biuro zdobyło renomę wiarygodnego partnera, zdolnego dostarczyć rozwiązania najwyższej jakości w określonym terminie i w ramach narzuconego budżetu. Jako autorzy projektów posiadamy wszelkie uprawnienia do projektowania architektonicznego wymagane przez prawo.